Wiśniewski, K. (2021). Czy można rozstrzygnąć przynależność autora Kazań świętokrzyskich do kręgu dominikanów bądź franciszkanów na podstawie przesłanek treściowych?. Nasza Przeszłość, 136, 39–54. https://doi.org/10.52204/np.2021.136.39-54