Magiera, P. (2021). Stanowisko Klubu Pracy Konstytucyjnej wobec przepisów wyznaniowych sejmowego projektu konstytucji w latach 1919–1921. Nasza Przeszłość, 136, 145–168. https://doi.org/10.52204/np.2021.136.145-168