Pawlikowska-Butterwick, W. (2021). Kariery episkopatu Wielkiego Księstwa Litewskiego w okresie od 1544 do 1632 roku w kontekście dochodów z biskupstw. Nasza Przeszłość, 136, 85–126. https://doi.org/10.52204/np.2021.136.85-126