Maciaszek, K. (2020). Pobożność polityka motywowana - o działalności księcia krakowskiego i sandomierskiego Bolesława V Wstydliwego wobec klasztorów. Nasza Przeszłość, 133, 29–54. https://doi.org/10.52204/np.2020.133.29-54