Kośka, M. (2021). Źródła do kasaty klasztorów w 1864 roku w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych. Nasza Przeszłość, 133, 115–127. https://doi.org/10.52204/np.2020.133.115-127