Hankus, M. J. (2021). Działalność Bodzanty z Kosowic herbu Szeliga na stanowisku arcybiskupa gnieźnieńskiego. Nasza Przeszłość, 133, 81–113. https://doi.org/10.52204/np.2020.133.81-113