Beczek, P. (2021). Przejawy pornografii według prasy katolickiej w II Rzeczypospolitej. Nasza Przeszłość, 133, 227–257. https://doi.org/10.52204/np.2020.133.227-257