Marecki, J. (2021). Inwentarz archiwum klasztoru Kapucynów w Krośnie. Nasza Przeszłość, 133, 259–314. https://doi.org/10.52204/np.2020.133.259-314