Konieczna, M. (2022). Karmelici dawnej obserwy a parafia św. Szczepana w Krakowie w XIX i na początku XX w. Nasza Przeszłość, 137, 123–144. https://doi.org/10.52204/np.2022.137.123-144