Szpak, J. A. (2022). Podstawy ekonomiczne klasztoru paulinów w Wieluniu od końca XIV do początku XIX w. Nasza Przeszłość, 137, 93–112. https://doi.org/10.52204/np.2022.137.93-112