Sołga, P. (2021). Propagandowy wizerunek chrześcijaństwa w polskich podręcznikach do historii z okresu stalinizmu. Nasza Przeszłość, 136, 181–218. https://doi.org/10.52204/np.2021.136.181-218