Lenczewski, O. (2022). Korespondencja między kustodią Ziemi Świętej a władzami Rzeczypospolitej w latach 1671-1699. Nasza Przeszłość, 137, 69–92. https://doi.org/10.52204/np.2022.137.69-92