Wojciechowski, L. S. (2022). Drzewo Jessego i treści pasyjne w nastawie ołtarza Krzyża Świętego w kościele podominikańskim w Klimontowie. Nasza Przeszłość, 137, 145–176. https://doi.org/10.52204/np.2022.137.145-176