Marecki, J. (2021). Milatyn Nowy 1906-1946. Archidiecezja Lwowska – Dekanat Gliniany. Edycja źródła. Nasza Przeszłość, 136, 225–247. https://doi.org/10.52204/np.2021.136.225-247