Wiśniewski, K. (2022). Obecność wątku maryjnego w kazaniach świętokrzyskich. Nasza Przeszłość, 137, 5–26. https://doi.org/10.52204/np.2022.137.5-26