Baran OFMCap, A. (2022). Uwarunkowania duchowości zgromadzeń zakonnych życia ukrytego w Królestwie Polskim w XIX wieku. Nasza Przeszłość, 131, 5–41. https://doi.org/10.52204/np.2019.131.5-41 (Original work published 30 czerwiec 2019)