Baran OFMCap, A. (2019). Oddziaływanie kapucynów warszawskich na kobiety w dobie międzypowstaniowej (1831-1864). Nasza Przeszłość, 131, 43–72. https://doi.org/10.52204/np.2019.131.43-72