Marosz, M. (2019). „Czuwać jak najtroskliwsza matka nad dzieckiem”. Działania Matki Kazimiery Gruszczyńskiej w kierunku przygotowania Sióstr Franciszkanek od Cierpiących do pracy pielęgniarskiej. Nasza Przeszłość, 131, 103–131. https://doi.org/10.52204/np.2019.131.103-131