Kozak, A. (2019). Rola Kazimiery Gruszczyńskiej i Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w opiece nad bezdomnymi na przełomie XIX i XX w. Nasza Przeszłość, 131, 133–149. https://doi.org/10.52204/np.2019.131.133-149