Ficoń, M., & Martynowicz, D. (2019). "Ta nędza leżała nam na sercu". Apostolska misja Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, jako odpowiedź na problemy społeczne przełomu XIX i XX wieku Królestwa Polskiego w kontekście historii dobroczynności. Nasza Przeszłość, 131, 151–168. https://doi.org/10.52204/np.2019.131.151-168