Dębowska CSFA, K. (2019). Warszawski Zakład Dobroczynny „Przytulisko” miejscem powstania Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Nasza Przeszłość, 131, 169–191. https://doi.org/10.52204/np.2019.131.169-191