Kowalik CSFA, J. ., & Czermińska CSFA, L. (2019). Działalność Towarzystwa Opieki nad Nieuleczalnie Chorymi w Warszawie (1897-1949). Praca Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w warszawskiej Królikarni. Nasza Przeszłość, 131, 217–239. https://doi.org/10.52204/np.2019.131.217-239