Walkusz, J. (2019). Joanna Pakuza, „Życie religijne wygnańców polskich w Związku Sowieckim w latach 1939-1945 na podstawie wspomnień”. WueM: Katowice 2018, ss. 354. Nasza Przeszłość, 131, 275–282. https://doi.org/10.52204/np.2019.131.275-282