Klakus, M. (2022). Włodzimierz Cieński, Od Lwowa do Teheranu. Wspomnienia duszpasterskie 1939–1942, wybór i opracowanie Jacek Żurek, Fundacja Centrum Badań nad Historią Kościoła im. ks. prof. Wincentego Myszora – Collegium Verum, Katowice–Warszawa 2021, ss. 566. Nasza Przeszłość, 137, 197–204. https://doi.org/10.52204/np.2022.137.197-204