Białkowski, M. (2019). Polscy ojcowie Soboru Watykańskiego II. Wstęp do badań nad episkopatem Kościoła katolickiego w PRL w latach sześćdziesiątych XX wieku. Nasza Przeszłość, 132, 269–315. https://doi.org/10.52204/np.2019.132.269-315