Białkowski, M. (2018). Odnowa posoborowa w Kościele katolickim w Polsce w latach 1978-1989. Zarys wybranych problemów. Nasza Przeszłość, 130, 263–323. https://doi.org/10.52204/np.2018.130.263-323