Trajdos, T. (2022). Biskupstwo katolickie w Kijowie i dominikanie kijowscy XIV-XV w. Nasza Przeszłość, 137, 27–68. https://doi.org/10.52204/np.2022.137.27-68