Sołga, P. (2022). Prasa katolicka w Polsce międzywojennej i jej rewerencje w nauczaniu Kościoła . Nasza Przeszłość, 137, 177–196. https://doi.org/10.52204/np.2022.137.177-196