Jasińska, D. (2017). Kaplica św. Małgorzaty w Krakowie- stan badań. Nasza Przeszłość, 128, 155–185. https://doi.org/10.52204/np.2017.128.155-185