Białkowski, M. (2017). Początki odnowy posoborowej w Kosciele katolickim w Polsce (do 1972). Zarys wybranych problemów. Nasza Przeszłość, 128, 229–272. https://doi.org/10.52204/np.2017.128.229-272