Krajniak, R. (2017). Kilka uzupełnień i sprostowań do książki Tomasza Pietrasa o przedstawicielach rodziny Oporowskich herbu Sulima. Nasza Przeszłość, 128, 273–280. https://doi.org/10.52204/np.2017.128.273-280