Godek, A. E., & Matoga, P. (2018). Historia organów w krakowskim kościele pw. św. Tomasza w latach 1621-2017. Nasza Przeszłość, 129, 293–316. https://doi.org/10.52204/np.2018.129.293-316