Kosman, M. (2018). R.Lolo, Towarzystwo Jezusowe w diecezji płockiej 1556-1773, studium koegzystencji w dobie recepcji reformy trydenckiej. Nasza Przeszłość, 129, 447–452. https://doi.org/10.52204/np.2018.129.447-452