Białkowski, M. (2018). Odnowa posoborowa w Kościele katolickim w Polsce w latach 1972-1978. Zarys wybranych problemów. Nasza Przeszłość, 129, 387–446. https://doi.org/10.52204/np.2018.129.387-446