Pawlikowska-Butterwick, W. (2017). Kariery polityczne i kościelne biskupów Wojciecha i Jerzego Radziłłów- Koryfeuszów początku i końca XVI wieku - zarys problemu. Nasza Przeszłość, 127, 4–20. https://doi.org/10.52204/np.2017.127.4-20