Trajdos, T. M. (2017). Kanonicy regularni od pokuty w Miednikach w ostatnim stuleciu Rzeczypospolitej (1695-1795). Nasza Przeszłość, 127, 21–52. https://doi.org/10.52204/np.2017.127.21-52