Staniszewska, M. K. (2017). Lustracja trzynastu miast z 1773 r. jako przyczynek do badań nad sytuacją religijną dawngo Spisza. Nasza Przeszłość, 127, 53–80. https://doi.org/10.52204/np.2017.127.53-80