Borkowska, M. (2017). Uwagi o niektórych apektach biografii Magdaleny Mortęskiej. Nasza Przeszłość, 127, 81–107. https://doi.org/10.52204/np.2017.127.81-107