Godek, A. E. (2017). Śpiewy pseudochorałowe w XVIII-wiecznych rękopiśmiennych graduałach Zgromadzenia XX. Misjonarzy. Nasza Przeszłość, 127, 109–160. https://doi.org/10.52204/np.2017.127.109-160