Szymborski, W. (2017). Pamięć o św. Jadwidze w Uniwersytecie Jagiellońskim. Nasza Przeszłość, 127, 161–184. https://doi.org/10.52204/np.2017.127.161-184