Paszyński, W. (2017). Polska jako "Antemurale" i "Ojczyzna Świętych". Motyw przedmurza w "Nowych Atenach" księdza Chmielowskiego. Nasza Przeszłość, 127, 185–199. https://doi.org/10.52204/np.2017.127.185-199