Szmerek, A. (2017). Św. Józef Kalasancjusz i początki zakonu szkół pobożnych - obchody jubileuszowe. Nasza Przeszłość, 127, 257–266. https://doi.org/10.52204/np.2017.127.257-266