Kosman, M. (2017). T. Kempa, Konflikty wyznaniowe w Wilnie od początku reformacji do końca XVII wieku. Nasza Przeszłość, 127, 301–307. https://doi.org/10.52204/np.2017.127.301-307