Zubrowski, P. (2016). Cerkwie prawosławne Kielc w polityce władz centralnych i samorządowych II Rzeczypospolitej. Nasza Przeszłość, 126, 377–402. https://doi.org/10.52204/np.2016.126.377-402