Krajniak, R. (2016). Alojzy Szudrowicz, Kapituła kruszwicka w tysiąclecie powołania biskupstwa w Kruszwicy, Wydawnictwo Pejzaż, Kruszwica-Bydgoszcz 2013. Nasza Przeszłość, 126, 441–446. https://doi.org/10.52204/np.2016.126.441-446