Muraszko, M. . (2013). Początki kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Gnieźnie. Nasza Przeszłość, 120, 25–30. https://doi.org/10.52204/np.2013.120.25-30