Kazusek, S. (2013). Inwentarz dóbr konwentu zwierzynieckiego w roku Pańskim 1722 spisany. Nasza Przeszłość, 120, 97–155. https://doi.org/10.52204/np.2013.120.97-155