Zelionka, A.-E. (2013). Z dziejów chrześcijaństwa w Mołdawii i na Bukowinie do XX wieku. Nasza Przeszłość, 120, 185–222. https://doi.org/10.52204/np.2013.120.185-222