Kosman, M. (2013). Hanna Suchocka, Rzymskie pasje, kościoły stacyjne Wiecznego Miasta, zdjęcia Janusz Rosikoń, konsultacja ks. prof. Marek Inglot SJ. Rosikom Press, Izabelin-Warszawa 2013, s. 376. Nasza Przeszłość, 120, 247–253. https://doi.org/10.52204/np.2013.120.247-253