Kosman, M. (2013). Andrzej Paweł Bieś Sj, Jan Badeni SJ (1858-1899). U początków ruch społecznego katolików w Galicji. Wydawnictwo WAM – Akademia Ignatianum. Kraków 2012, s. 396. Nasza Przeszłość, 120, 261–264. https://doi.org/10.52204/np.2013.120.261-264